close
Premiera
Zadnjič
Režiser:
Igrajo:
Avdio:
Podnapisi:
Več Več Več Poglej na HBO GO-ju
Pogoji uporabe spletnih mest HBO in Cinemax

Dobrodošli na spletnem mestu www.hbo.si (v nadaljevanju: “Spletno mesto HBO”) in spletnem mestu www.cinemax.si (v nadaljevanju: “Spletno mesto Cinemax”, ; spletni mesti HBO in Cinemax v nadaljevanju skupaj imenovani: “Spletni mesti”)«), ki ju upravlja HBO Europe s.r.o. (s sedežem v Češki republiki, Praga 7, Jankovcova 1037/49, poštna številka: 170 00, matična številka: 61466786, registriran pri Okrožnem sodišču v Pragi, oddelek C, 29418; v nadaljevanju: ”HBO”). Pred uporabo spletnih mest vas (v nadaljevanju: “Uporabnik(i)”) vljudno prosimo, da natančno preberete te pogoje uporabe (v nadaljevanju: “Pogoji uporabe”). Če Uporabnik ne soglaša s temi Pogoji uporabe, nadaljnja uporaba Spletnih mest ni dovoljena.

Uporabniki se zavedajo, da je HBO ponudnik medijskih storitev v okviru storitev HBO storitev (HBO, HBO 2, HBO 3 in njihove HD-verzije) in Cinemax storitev (Cinemax, Cinemax 2 in njuni HD-verziji) in ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo HBO On Demand in HBO GO.

Obseg uporabe

Uporabniki smejo Spletni mesti uporabljati izključno za osebne in zasebne namene. Uporaba v poslovne namene ali objava informacij s Spletnih mest za javno uporabo je strogo prepovedana.

Spreminjanje Pogojev uporabe

HBO lahko te Pogoje uporabe od časa do časa deloma ali v celoti spremeni. Vse spremembe ali dopolnitve učinkujejo z objavo na Spletnih mestih. Uporabnik se strinja redno pregledovati te Pogoje uporabe, da se seznani z vsakimi spremembami. Uporaba Spletnih mest ali kateregakoli njunega dela po spremembah teh Pogojev uporabe, se razume kot sprejem teh sprememb. Če se s takšnimi spremembami ne strinjate, vas prosimo, da prenehate z uporabo Spletnih mest.

Nezakonito vedenje Uporabnikov

Dejavnosti, ki jih HBO prepoveduje in lahko veljajo za nezakonite pod domačo ali evropsko zakonodajo, med drugim vključujejo naslednje:
- spreminjanje, prirejanje ali dešifriranje katerega koli dela Spletnih mest;
- nepooblaščeno vdiranje ali poskusi vdiranja v IT-sisteme, povezane s Spletnima mestoma;
- objava, širjenje ali nepooblaščena uporaba materialov, povezanih s Spletnima mestoma.

Izključitev odgovornosti

HBO in njegovi lastniki, povezane družbe, poslovni partnerji, svetovalci in zastopniki na tem mestu, v obsegu dovoljenem z veljavno zakonodajo, izključujejo vsakršno odgovornost za pristnost, popolnost, zakonitost, zanesljivost, funkcionalnost ali dostopnost vsebin ali informacij na Spletnih mestih.
S tem, ko uporabljajo Spletni mesti, Uporabniki soglašajo, da Spletni mesti uporabljajo izključno na lastno odgovornost in da HBO ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno materialno ali nematerialno škodo ali izgubo, ki bi lahko nastala med uporabo Spletnih mest.

HBO zavrača prevzem kakršnekoli obveznosti garancije in/ali jamstva v največji meri, ki jo dovoljuje zakonodaja. HBO ne garantira ali jamči za neprekinjeno in nemoteno delovanje vsebin ali funkcij Spletnih mest, za odpravljanje napak ali za to, da na strežniku, ki hrani Spletni mesti, ni nobenih virusov ali drugih škodljivih vsebin.

HBO ne daje nobenih garancij v zvezi z uporabo ali posledicami uporabe vsebin in funkcij Spletnih mest ali njihove pravilnosti, točnosti, zanesljivosti ali drugih lastnosti. Uporabniki se zavedajo, da so sami odgovorni za morebitno škodo, ki bi jo utrpele naprave, s katerimi dostopajo do Spletnih mest, in za stroške popravila ter vzdrževanja takih naprav.

HBO ne daje nobenih garancij v zvezi z morebitnimi prekinitvami Storitev, ki izvirajo iz napak v kakovosti ali prekinitev uporabnikove internetne povezave, ali z morebitno materialno ali nematerialno škodo ali izgubo, ki nastane v zvezi s tem.

Informacije ali mnenja, ki se pojavijo na katerem koli družabnem omrežju, povezanim s Spletnima mestoma, ne veljajo za informacije ali mnenja HBO ali povezanih družb. HBO ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z omenjenimi informacijami in mnenji, Uporabniki pa se zavedajo, da lahko omenjene informacije in mnenja prebere in uporablja kateri koli Uporabnik. HBO zavrača vsakršno odgovornost za morebitno izgubo, škodo (ne glede na to, ali gre za dejansko, posledično, kazensko ali drugo škodo), poškodbo, dolg, obveznosti ali kakršno koli drugo okoliščino, ki temelji na ali izhaja iz informacij ali mnenj, objavljenih na Spletnih mestih.

Materiali, oddani na Spletna mesta

HBO ima ne-izključno, kontinuirano, trajno, brezplačno licenco, da uporabi katero koli besedilo, e-pošto, fotografijo, videoposnetek, predlog, koncept ali zamisel (ne glede na to ali so zaščiteni z avtorskimi pravicami ali ne), ki je v lasti Uporabnika in ga ta v kakršni koli obliki in iz katerega koli razloga odda na Spletnih mestih (“Oddani material”), ne glede na lokacijo, od koder je bil oddan, HBO pa ima tudi pravico, da Oddani material zdaj ali v prihodnosti kadar koli po lastni presoji uporabi v kateri koli namen. HBO ne prevzema nikakršne odgovornosti za materiale, oddane na Spletnih mestih.

Odškodovanje

Uporabniki plačajo odškodnino HBO-ju, njegovim vodjem, zastopnikom, delavcem in povezanim družbam za kakršne koli zahtevke ali stroške, povezane z zahtevki, ki jih vloži tretja oseba v zvezi z Uporabnikovim kršenjem teh Pogojev uporabe.

Pravo intelektualne lastnine

Uporabniki se zavedajo, da so struktura, videz, slike in vsebina Spletnih mest zaščiteni z avtorskim pravom in drugimi zakoni o intelektualni lastnini.

Vse storitve, vsebine, informacije in namenska programska oprema (aplikacije) na Spletnih mestih, kar med drugim vključuje tudi medijske vsebine in posamične posnetke iz njih, druge slike, fotografije, like, imena, grafike, logotipe, ilustracije in programsko opremo (aplikacije), so intelektualna lastnina HBO-ja ali drugih družb v skupini ali tretje osebe, ki je za uporabo te lastnine pooblastila HBO. V skladu s tem so vse storitve, vsebine, informacije in namenska programska oprema (aplikacije) na Spletnih mestih zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugim pravnim varstvom. Strogo prepovedano je ustvarjati dvojnike, kopirati, razširjati (vključno s pošiljanjem po e-pošti, faksu ali drugih elektronskih napravah), objavljati, spreminjati, prenašati ali na drugih spletnih mestih oz. drugih računalniških omrežjih uporabljati katero koli storitev, vsebino, informacijo ali namensko programsko opremo (aplikacijo), ki je na voljo na Spletnih mestih.

Povezave

HBO ne odgovarja za vsebino zunanjih spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe in nanje vodijo povezave s Spletnih mest. Kdor koli lahko ustvari povezavo, ki uporabnike pripelje na Spletni mesti, pod pogojem, da taka povezava ne izjavlja, omenja ali daje vtisa, da spletno mesto, na katerem je objavljena povezava do Spletnih mest, sponzorira ali podpira HBO ali skupina ali posameznik, povezan s HBO. Logotipov, blagovnih znamk, storitvenih znamk in drugih avtorsko zaščitenih materialov, ki so objavljeni na Spletnih mestih, Uporabniki ne smejo uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja lastnika znamke oz. pravice. Brez predhodnega pisnega soglasja HBO Uporabniki ne smejo uporabiti nobenega dela vsebine in nobenega drugega materiala, ki je objavljen na Spletnih mestih, in ga ne smejo vključiti v nobeno drugo spletno mesto.

Klavzula o delni neveljavnosti

Če se katera koli določba v teh Pogojih uporabe izkaže za neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Pogojev uporabe, ki ostanejo v celoti veljavne.

Veljavna zakonodaja in pristojnost

Te Pogoje uporabe ureja češko pravo. Uporabniki so lahko upravičeni do določenih pravic in drugih obveznih določb po veljavni lokalni zakonodaji. Pogodbenice se bodo po svojih najboljših močeh potrudile po mirni poti rešiti vse spore, zahtevke, vprašanja ali razlike, ki izhajajo iz teh Pogojev uporabe ali so z njimi povezani. Morebiten spor, nasprotje ali zahtevek, ki izhaja iz teh Pogojev uporabe ali je z njimi povezan, lahko katera koli pogodbenica preda izključno pristojnemu češkem sodišču.

Uporaba piškotkov

Uporabniki soglašajo s tem, da med njihovim ogledovanjem Spletnih mest, sistem na njihov računalnik pošlje anonimni identifikator obiskovalca oz. t. i. piškotek. Dodatne informacije o uporabi piškotov so na voljo v Politiki piškotkov. Politika piškotkov predstavlja sestavni del teh Pogojev uporabe. Click here for cookies policy.

Jezikovna ureditev

Če so ti Pogoji uporabe na Spletnih mestih na voljo tako v domačem kot angleškem jeziku, vselej prevlada lokalna različica.

Kontaktni podatki:

HBO Europe je na voljo neposredno na češki telefonski številki +420 261 094 44 v češkem ali angleškem jeziku ali na slednjem elektronskem naslovu : sekretariat@hbo.cz v češkem ali angleškem jeziku.
Svet za radijsko in televizijsko oddajanje, Škrétova 44/6, 120 00 Praga 2, Češka republika www.rrtv.cz, je regulativni organ za nadzor predpisov HBO storitev.

Zadnjič posodobljeno 25. 5. 2018

 

Spoštovani obiskovalec, to spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletnih storitev in funkcionalnosti, ki jih brez uporabe piškotkov ne bi mogli zagotavljati. Z obiskom in uporabo tega spletnega mesta soglašate s tem, da piškotke naložimo v vaš brskalnik.

Tu lahko izveste več o piškotkih in spremenite svoje nastavitve piškotkovTega sporočila ne kaži več